Warunki wynajmu

1. Jeśli wypożyczasz pierwszy raz, poprosimy o potwierdzenie tożsamości dokumentem.

2. Sprzęt możesz odebrać w dniu poprzedzającym wypożyczenie i oddać dzień po wypożyczeniu, jeśli nie koliduje to z innymi wypożyczeniami.

3. Jeśli spóźnisz się z oddaniem sprzętu, co spowoduje niezrealizowaniem kolejnych wypożyczeń, mamy prawo obciążyć Cię kosztami wypożyczeń za kolejne doby.

4. Poinformuj nas jeśli chcesz używać sprzętu w sytuacjach o podwyższonym ryzyku np.: dron, łódź, piach, żużel.

5. Wypożyczając sprzęt przejmujesz za niego pełną odpowiedzialność. W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu mamy prawo obciążyć Cię wartością utraconego sprzętu lub kosztami naprawy oraz kosztami dodatkowymi (transport nowych urządzeń, niezrealizowane wypożyczenia utraconego sprzętu itp.).

6. Do wypożyczenia sprzętu niezbędne jest podanie danych osobowych.

7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi wypożyczeń, ich realizacji i rozliczenia.

8. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

9. Administratorem danych osobowych jest TECHNIKA FILMOWA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Iłłakowiczówny 5, e-mail: info@2k4k.pl, zwana dalej Administratorem.

10. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.